Miehistö

Järvenpään vapaaehtoinen palo- ja pelastusyhdistys ry. on perustettu vuonna 1977. Samana vuonna palokunta teki Järvenpään kaupungin kanssa sammutussopimuksen, jonka mukaan kaupunki antaa kaluston, autot, toimitilat ja varusteet.

Hälytysosasto vastaa palokunnan operatiivisesta toiminnasta siten, että hälytykseen on saatavissa alle 10 minuutissa sammutusauto vahvuudella 1+3 sekä 15 minuutissa lisää miehiä. Hälytysosastoon voi liittyä vähintään 16-vuotias, henkisesti ja fyysisesti terve, pelastustoiminnasta kiinnostunut mies tai nainen. Hälytyksiin on kuitenkin mahdollista osallistua vasta 18 vuotta täyttänyt ja vaadittavat kurssit suorittanut henkilö.

Jäseniä koulutetaan myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:in vaatimusten mukaisesti erilaisilla kursseilla. Lisäpätevyyttä haetaan mm. savusukellus-, pelastustyö-, vaarallisten aineiden -, öljyvahingontorjunta- ja ensivastekursseilta.