Mitä tehdään nuoriso-osastossa?

Nuorisotoiminta on vauhdikasta ja innostavaa. Palokuntanuorisotyön tavoitteena on saada 10-17 -vuotiaat tytöt ja pojat innostumaan palokuntatyöstä ja kehittymään vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Yli 16-vuotiaat sammuttajanalut voivat halutessaan liittyä hälytysosastoon.

Palokuntaharrastus antaa valmiuksia moniin elämän tilanteisin, vaikka nuoresta ei myöhemmin tulisikaan ammattipelastajaa. Muiden taitojen ohella nuoret oppivat hyödyllisiä kansalaistaitoja, ryhmätyöskentelyä ja tutustuvat samalla uusiin ihmisiin.